Procedure Invoeren "nieuw" medisch beleid, keuze apparatuur en disposables
Organisatie Complicatiebespreking, sjabloon brieven en agenda.

 

Om te voorkomen dat er verschillende versies van binnen onze IC gebruikte protocollen beschikbaar zouden kunnen zijn op deze website en het binnen het ziekenhuis gebruikelijke Iprovra/DKS systeem zijn de links op deze pagina buiten gebruik gesteld per januari 2017.

Wij werken er aan onze protocollen in Iprova via deze website ook voor alle bezoekers beschikbaar te maken.
Dit vergt enige of geruime tijd. Dank voor geduld en vertrouwen.

  Werkafspraken IC Laurentius
Revisie december 2012

link naar PDF van volledige document.
 
     

Protocollen IC Laurentius
(geen hyperlink): koppelin met iprova in bewerking. zie rood kader

Richtlijnen NVIC
(hyperlink actief: geaccordeerd IC Laurentius)

(De NVIC website blijk nogal dynamisch. Bestanden worden geregeld verplaatst...als een van onderstaande links niet werkt: http://www.nvic.nl)

Protocollen Wetenschappelijke Verenigingen
(in gebruik op IC Laurentius)

Aanvragen IC bed

Organisatie

 

Adderbeet
(Door IC Laurentius geaccordeerd protocol van Havenziekenhuis uit 2007)

Richtlijn organisatie en werkwijze op IC's in NL (CBO) -2006) (pre)ecclampsie (NVOG)

Analgesie op IC

Herziene richtlijn Opname en Ontslagcriteria - 2011  

Antagoneren Orale Anticoagulantia
 

Richtlijn transport IC patiŽnten - 2001 Diabetische Ontregeling (NIV)
Beademingsbeleid

Richtlijn triage - 2009

Electrolystoornissen (NIV)
Beademing in Buikligging 2013 Richtlijn identificatie vitaal bedreigde patiŽnt - 2009  
Blaasdrukmeting    
Bloedtransfusie beleid    
Bloedtransfusie tijdens spoedtansport IC patiŽnt    
Bloedverlies, massaal    
Bloedverlies, massaal (registratieformulier)   Richtlijnen Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde:
BijnierinsufficiŽntie (relatief) op ICU Ademweg & Ventilatie Overzicht alle Richtlijnen
Centraal Veneuze Toegang: plaatsen lijn Richtlijn voor de ontwenning van beademing - 2007 Overzicht voor IC
(na klikken link: kies "alle richtlijndocumenten" uit menu links voor pdf's)
CorticosteroÔden op ICU bij sepsis Tracheostomy on the ICU for adult patients - 2013 Diabetische Ontregeling DKA-HHS
Couperen doorgeschoten INR (OAC) Richtlijn preventie sterfte door bacteriŽle longontsteking tijdens beademing (SDD) - 2006 Diabetische Ontregeling DKA-HHS (pdf)

 

CRRT SWAB Richtlijn: selectieve decontaminatie bij patiŽnten op de IC - 2014  
CRRT, antistolling (citraat)    
CRRT, antistolling (heparine)

 

 
Delier, herkenning en behandeling Circulatie  

Desinfectiemiddelen

Behandeling patiŽnten na OHCA met milde hypothermie - 2003  
Donatie: orgaan en weefsel protocol CBO richtlijn Preventie van perioperatieve cardiale complicaties bij niet cardiale ischaemie - 2009 NTS Modelprotocol postmortale
 Orgaan-en Weefseldonatie
(website NTS)
  Richtlijn voor het gebruik van centraal veneuze catheters - 2002  
Donatie: hersendoodformulier    
Donatie: vragenlijst BIS    
Donatie: evaluatie Donatiegesprek
zie ook: Toelichting Invullen Evaluatie
Neurolologie  
Formularium Geneesmiddelen LZR Richtlijn Guillain Barre syndroom - 2011 (volledig)  
Geneesmiddelen LZR Richtlijn Guillain Barre syndroom - 2011 (opnamefase IC)  
Geneesmiddelen voorschrijven
(Elektronisch Voorschrijf Systeem in ezis)
Richtlijn postanoxisch coma - 2011  
Glucoseregulatie op IC NVIC Richtlijn Delirium op de IC - 2010  
(Hoge) Tractus Digestivus Bloeding Herziene richtlijn analgesie en sedatie voor volwassen patiŽnten op Intensive Care - 2013  

Hypothermie post resuscitatie

Richtlijn BacteriŽle Meningitis - 2013  
Insuline therapie i(intensive/tight glycaemic control) Richtlijn SubarachnoÔdale bloeding - 2013  
Intubatie checkist    
Ilomedine infusie    
Iloprost infusie Hematologie  
Inbrengen Centrale Veneuze Toegang CBO Richtlijn bloedtransfusie 2011  
Inbrengen Centrale Veneuze lijn:  v. femoralis    
Inbrengen Centrale Veneuze lijn: v. jugularis    
Inbrengen Centrale lVeneuze lijn: v. subclavia

CVVH Ė CCRT - nefrologie

 
Informatievoorziening PatiŽnten Guideline for the prevention of contrast nephropathy  
Mobiliseren op IC LZR   Richtlijn timing en dose CRRT - 2012  

NovoSeven; rFactor VII, 2012

Richtlijn regionale antistolling en citraat voor CVVH  
Opname- en Ontslagbeleid    
Overplaatsingsbeleid    
PatiŽntenstroomcoŲrdinatie    
Pijnstilling op IC    
Reanimatie: Basic Life Support   Richtlijnen Reanimatie Ned.Reanimatieraad 2015
Reanimatie: AED pag 4

Voeding

ILCOR Resuscitation Guidelines 2015
Reanimatie Avanced Life Support pag 11    
Reanimatie: gebruik Lucas II pag 43    
Reanimatie: Rolverdeling Reanimatieteam pag 36    
Reanimatie Kinderen pag 17 - 36    
Sedatiebeleid    
Selenium bij Sepsis    
Staken behandeling op IC Ethiek - "End of Life"  
Spierstatus Richtlijn (End of life) bij volwassen IC Patienten - 2009 Richtlijn Palliatieve Sedatie 2009KNMG
sept 2013
Spoedtansport (interhospitaal) IC patiŽnten vanaf SEH    
Spoedtansport (interhospitaal) ICpatiŽnten vanaf SEH :Bloedtransfusie    
SynACTHen test    
THAM buffer Diversen  
Tracheotomie verzorging op IC Waardering van literatuur en klinische aanbevelingen in NVIC richtlijnen  
Tractus Digestivus Bloeding (hoog) Richtlijn Fysiotherapie op de Intensive Care - 2014  
Transport (begeleiding) SpoedpatiŽnten SEH met IC indicatie    
Transport (interhospitaal IC patiŽnten vanaf SEH) - Bloedtransfusie    
TRISS buffer    
Thrombolyse (urokinase)    
Urokinase (thrombolyse)    
Verkoeveren op IC    
Voedingsbeleid    
 

 

 
 

 

 
     
 

 

 
     
     
     
     
     
     

Laatste update: 10-01-2017