naar start

Na- en Bijscholingsactiviteiten IC-Laurentius vanaf 2008
& ICU @ Midden Limburg (2006-2008)

 
Snelle navigatie hulp
Thema's Onderwerpen   Klinische lessen:  
         
Serratia Crisis LZR 2006 NIPPV   Spring naar klinische lessen  
PatiŽntveiligheid en kwaliteit Sepsis: LVIZ 2007 en SSC Nl   Onderwerpen van deze lessen:
Milde hypothermie na reanimatie Remifentanil op IC.   Resuscitatie en koelen na reanimatie Abdominaal Compartiment Syndroom
Reanimatie richtlijnen (2005) Selenium op ICU bij sepsis. (281107)   Themadag Weert I Werklastmeting: TISS, NEMS, NAS
ECG thema-avonden LZR Ethiek, ervaringen uit praktijk   Themadag Weert II Blaasdrukmeting
Rampenopvang-ZiROP     Themadag Weert III Meningococcenziekte
IC zorg bij rampen     Diabetes mellitus: Ketoacidose BacteriŽn en antibiotica
Sedatie, analgesie, antipsychotica     Selenium op ICU bij sepsis.  
  Presentaties NVIC Congressen      
Thema-avond 15 januari 2008 Naar Links pagina ICU ML      

Meest recente toevoegingen op deze pagina:

Kwaliteitsverbeterprojecten  
Delier en CAM-ICU Judith Kierkels en Esther Meuwissen hebben 9 april 2009 de rapportage van hun project over Delier en de noodzaak om de CAM-ICU schaal te implementeren op de C van het Laurentius Ziekenhuis verdedigd in deze presentatie.
Hun volledige verslag "Maak me niet gek" vind je hier.
   
15 januari 2008 Thema avond nascholing ICU Midden Limburg: van simpel A naar handig B.
Open Lung Concept en Tool op Servo-i Presentatie van Paul Theunissen (VPer)over de aspecten van het Open Lung Concept en recruteren van alveoli.
Er is ruim aandacht voor de verschillende methodes van recruteren. Speciaal gaat hij in op het softwarepakket van de Servo-i beademingsmachine, dat erg behulpzaam kan zijn bij het vinden van de optimum PEEP.Met dank aan Maquet voor het ter beschikking stellen van het filmmateriaal. Literatuurlinks vanzelfsprekend actief.
 
Tracheotomie Marc Coolen (VPer) hield een voordracht over de indicatie en timing van het inbrenegen van een tracheacanule. Toine Bell, chirurg, lichtte de verschillende inbrengtechnieken toe. Alle getoonde filmpjes zijn opvraagbaar !
Literatuurlinks vanzelfsprekend actief.
 
Luchtwegmanagement Naar aanleiding van een akelig incident rond een verkoeverpatiŽnt een presentatie Fleur Nooteboom over de A van Airway...De pdf van deze voordracht is nog in bewerking. Deze versie is voorlopig !
Het is de bedoeling om een compleet overzicht in een bestand te maken over luchtwegmanagement in alle facetten: herkenning van een bedreigde luchtwerk, "handwerk" om snel in te grijpen en problemen te verhelpen, simpele hulpmiddelen, intuberen, larynxmaskers, combitubes, trachlights....Chirugische luchtweg management als naaldconiotomie, noodconiotomiesets, percutane tracheotomie. Herkennen van een moeilijke intubatie vůůr de ingreep, de luchtweg van kinderen. Kom zeker binnenkort nog eens terug !
 
NPPV met Servo-i of Respironics Presentatie van Paul Theunissen en Marc Coolen, ventilation practitioners van ICML uit de locatie Roermond..
Praktische benadering gebaseerd op ons protocol en uitgaand van onze maskers en apparatuur.
Handige foto's en hulp voor de keuze van maskers en wijze van aanbrengen.
Zie ook de presentatie van de VPers uit Atrium

 
Ethiek, ervaringen uit praktijk. Voordracht Fleur Nooteboom in  LVIZ Themamiddag Ethische dilemma's op Intensive Care. 29 november 2007
 
Selenium op IC bij sepsis. Klinische avond in SJG op 28 november 2007, georganiseerd door Bernard HŁbner. In samenwerking met firma Lamepro.
 
Evacuatie IC: heb je een keuze ? Voordracht voor Multidisciplinaire Refereeravond IC van UMCN st. Radboud dd 15 november 2007. Thema: spoedevacuatie van de Intensive Care. Fleur Nooteboom. Handelt over systematiek: CSCATTT van de HMIMS (Hospital Major Incident management Support cursus van ALSGroep uit Riel, ook van ATLS, MOET, MIMMS) als hulpmiddel voor organisatie van een ontruiming in geval van calamiteit.
 
Differentiaal diagnose in tachyaritmieŽn.
ECG themavond 2007 LZR
Erwin GŲbel, cardioloog, en Jan Rademakers, CCU verpleegkundige, organiseren jaarlijks een thema avond over interpretaties van ECG's. Zij doen dat thematisch. In 2007 is het onderwerp: Differentiaal diagnose in tachyaritmieŽn.
 
Ischemie en het acute myocardinfarct
ECG themavond 2006 LZR
Erwin GŲbel, cardioloog, en Jan Rademakers, CCU verpleegkundige, organiseren jaarlijks een thema avond over interpretaties van ECG's. Zij doen dat thematisch. In 2006 was het onderwerp: Ischemie en het acute myocardinfarct.
   
   
   
   

Over PatiŽntenveiligheid en kwaliteit

PatiŽntveiligheid: wat leerden wij van augustus 2006 ? Voordracht voor thema avond over patiŽntenveiligheid en medicatiebereiding van IC Tergooiziekenhuizen
(Hilversum &  Blaricum) op 27 september 2007.
De voordracht is een aangepaste en bijgewerkte versie van de presentatie die Fleur Nooteboom gaf op  LHIC vergadering op 13 april van dit jaar   (Medicatieveiligheid in de praktijk: pijnlijke ervaringen uit de IC Midden Limburg).
 
Medicatieveiligheid in de praktijk: Pijnlijke ervaringen uit de IC Midden Limburg   
 
Presentatie Themabijeenkomst Landelijke Hoofden IC; Utrecht 13 april 2007.     Fleur Nooteboom
 
Presentatie Fleur Nooteboom,
 
teamvergadering locatie LZR 28-11-2006. PatiŽntenveiligheid en medicatieveiligheid.
Rapport Sneller Beter:
Hier werk je veilig of je werkt hier niet

 
Inmiddels als standaard beroemd geworden rapport voor VWS over patiŽntenveiligheid.
Links naar thema PatiŽntveiligheid
(internet)
 
op Linkspagina op de website van ICU Midden Limburg.
Nascholingsprogramma 4 - 8 - 2006:
HandhygiŽne, contactisolatie en parenteraliabereiding
Naar aanleiding van de Serratia Marcescens Crisis juli-augustus 2006. Locatie Laurentius.
Deze gebeurtenis legde de basis voor deze website.
Door de sindsdien genomen maatregelen is het aantal kruisinfecties inmiddels tot 0 teruggebracht: basaal maar uiterst effectief
   
   

Luchtwegmanagement & (Mechanische) Beademing: Invasief en N(i)PPV

NPPV met Servo-i of Respironics Presentatie van Paul Theunissen en Marc Coolen, ventilation practitioners van ICML uit de locatie Roermond..
Praktische benadering gebaseerd op ons protocol en uitgaand van onze maskers en apparatuur.
Handige foto's en hulp voor de keuze van maskers en wijze van aanbrengen.
Zie ook de presentatie van de VPers uit Atrium hieronder.

 
 Achtergronden NiPPV  ervaringen Ventilation Practitioners van het Atrium Heerlen (Chantalle van der Kraats en Paul Sanders)
Presentatie van  2e Teamdag Weert 20 november 2006. Ins en outs van Niet invasieve Beademing. Indicatiegebieden en contra-indicaties. Over materiaalkeuze, apparatuur (Respironics of Servo-i), maskers en tips en tricks.
   
   
   

Circulatie

   
Thema avonden ECG in LZR.  Cursus van Erwin GŲbel, cardioloog en Jan Rademakers, CCU verpleegkundige. (Laurentius Ziekenhuis.)
(zie ook linkspagina voor meer cardiologische onderwerpen: Circulatie)
Differentiaal diagnose in tachyaritmieŽn.
ECG themavond 2007 LZR
Erwin GŲbel, cardioloog, en Jan Rademakers, CCU verpleegkundige, organiseren jaarlijks een thema avond over interpretaties van ECG's. Zij doen dat thematisch. In 2007 is het onderwerp: Differentiaal diagnose in tachyaritmieŽn.
 
Ischemie en het acute myocardinfarct
ECG themavond 2006 LZR
Erwin GŲbel, cardioloog, en Jan Rademakers, CCU verpleegkundige, organiseren jaarlijks een thema avond over interpretaties van ECG's. Zij doen dat thematisch. In 2006 was het onderwerp: Ischemie en het acute myocardinfarct.
 
Marco van Meer: Over Hartfalen Klinische les van Marco van Meer, IC verpleegkundige in opleiding in SJG. 3e themadag, 25 januari 2007
 
De zin en onzin van blaasdrukmeting

Over fysiologie, toepassing en methode van meten. Fleur Nooteboom 5 januari 2007. Literatuur beschikbaar via links

 


Sepsisbehandeling 2007: Surviving Sepsis Campagne en nieuwe mogelijkheden

Selenium: Selenium op IC bij sepsis. Klinische avond, georganiseerd door Bernard HŁbner ism met Lamepro.
Achtergronden en introductie protocol Intensive care Midden Limburg op 28 november 2007.
 
Sepsisbehandeling: Nieuwe Inzichten. PDF file van artikel in Symposiumboek LVIZ 2007. Thema: Back to Basic. Science Fiction.
Literatuur- en webverwijzingen actief.
 
Sepsis Behandeling 2007: Nieuwe inzichten en SSC.  13e LVIZ Symposium. Voordracht van Fleur Nooteboom, 26 april 2007.
 Deze presentatie bevat ook dia's van Dave Tjan, anesthesioloog-intensivist in Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede. Surviving Sepsis Campagne Nederland. Mijn hartelijk dank voor het ter beschikking stellen.
Literatuur- en webverwijzingen actief
   

Thema Reanimatie en Milde Hypothermie na reanimatie
Over Resuscitatie en IC behandeling Post Reanimatie

Reanimeren: de laatste richtlijnen
2005 in 2007. hoe hoort het eigenlijk   
Fleur Nooteboom, voordracht Circulatiedagen NVIC (Breukelen; 6 en 7 september 2007)
Actieve links naar gebruikte literatuur. Filmpjes AutoPulse en Lucas.
 
Richtlijnen 2005 in 2007      Fleur Nooteboom, voordracht Venticare 2007 (31 05 07)
Actieve links naar gebruikte literatuur. Links naar video's Lucas, Autopulse en CPREzy.
 
BLS en AED      Presentatie van de European Resuscitation Council
 
Koelen na reanimatie: hoe doe je dat ? Fleur Nooteboom, voordracht Reanimatiecie LZR (aangepast van voordracht Venticare 2006)
Actieve Links naar gebruikte literatuur
 
Gerjon Loop: Koelen na reanimatie Klinische kles van verpleegkundige van locatie SJG. In kader van 3e Themadag, 25 januari 2007.
 
Waarom koelen na een reanimatie ?   Klinische les december 2006 van Marlous Steeghs, keuzeco-assistent
Actieve Links naar gebruikte literatuur
 
Richtlijnen 2005:  Fleur Nooteboom, voordracht Venticare 2006
Actieve Links naar gebruikte literatuur
   

Sedatie, analgesie, deliriumpreventie en comfortverhogende middelen op ICU

Remifentanil. Ervaringen ICML   Bernard HŁbner. Voordacht Onderwijsochtend IC Academisch Ziekenhuis Maastricht. 13 september 2007
 


(IC) zorg bij rampen 
(zie ook Linkspagina)

Evacuatie IC: heb je een keuze ? Voordracht voor Multidisciplinaire Refereeravond IC van UMCN st. Radboud dd 15 november 2007.
Thema: spoedevacuatie van de Intensive Care. Fleur Nooteboom. Handelt over systematiek: CSCATTT van de HMIMS (Hospital Major Incident Management Support cursus van ALSGroep uit Riel, ook van ATLS, MOET, MIMMS) als hulpmiddel voor organisatie van en tijdens een ontruiming in geval van calamiteit.
 
Ramp: de knop moet om !!!  (staf LZR)    In verband met herziening ZiROP - ZIekenhuis Rampen Opvang Plan
Fleur Nooteboom voor Medische Staf Laurentius Ziekenhuis (26 september 2007))
Kennismaking met veranderende organisatie en werkwijze in rampsituaties
Aandacht voor slachtofferregistratiekaart en triageystemen in rampsituatie: op SEH en ook misschien afdeling ?
Aanleiding is herziening ZiROP LZR, ETS oefening 8 oktober 2007 en "tunneloefening" 8 december 2007
Links naar literatuur en websites actief.
 
Ramp: de knop moet om !! PDF van voordracht voor Traumadagen NVIC (14 en 15 juni 2007)
Kennismaking met veranderende organisatie en werkwijze in rampsituaties
Aandacht voor triage van IC patiŽnten in rampsituatie: op SEH en ook misschien IC ?
Links naar literatuur en websites actief.
 
IC zorg bij rampen PDF van voordracht Fleur Nooteboom op Venticare 2007 (1 6 07)
Links naar literatuur en websites actief.
   


  
Klinische Lessen

door keuzeco-assistenten

Marlous Steeghs: Waarom koelen na een out of hospital reanimatie ?
  
 1 december 2006.  Literatuur beschikbaar via links

door verpleegkundigen

Marco van Meer: Ketoacidotische Ontregeling van Diabetes Mellitus          
    Klinische les van Marco van Meer, IC verpleegkundige SJG (20 juni 2007)
    Achtergronden van (patho)fysiologie en behandeling.
    Link naar Richtlijn Nederlandsche Internisten Vereeniging

3e Teamdag Weert 25 januari 2007
Gerjon Loop: Koelen na reanimatie
Marco van Meer: Hartfalen
Beheerder DKS-E: Hoe werkt de DKS-E website ?     
 

2e Teamdag Weert 20 november 2006:
 Achtergronden NiPPV    ervaringen Ventilation Practitioners
    2e Teamdag Weert: programma van Chantalle van der Kraats en Paul Sanders
    20 november 2006.
    Passwoord:  chantallevdkraats&paulsanders

1e Teamdag Weert 18 september 2006:

door intensivisten

Fleur Nooteboom: de zin en onzin van blaasdrukmeting
  
 5 januari 2007. Literatuur beschikbaar via links

Fleur Nooteboom: Verpleegkundige Werklast: het is echt metbaar met TISS en NEMS   
    25 januari (SJG) en 2 februari (lzr) 2007. Literatuur beschikbaar via links.

Fleur Nooteboom: Meningitis, Meningococcenziekte, Meningococcensepsis
    6 april 2007. Literatuur beschikbaar via links.

Fleur Nooteboom: Sepsisbehandeling in 2007. Surviving Sepsis Campagne
   4 mei 2007. Literatuur beschikbaar via links. Dank aan Dave Tjan voor dia's van Surviving Sepsis Campagne Nederland en Ziekenhuis Gelderse Vallei  
   Deze voordracht is ook gegeven op het 13 LVIZ Symposium in Rolduc. (26 en 27 april): Back to Basic: Science Fiction ?

15 januari 2008 Thema avond nascholing ICU Midden Limburg: van simpel A naar handig B.
Open Lung Concept en Tool op Servo-i Presentatie van Paul Theunissen (VPer)over de aspecten van het Open Lung Concept en recruteren van alveoli.
Er is ruim aandacht voor de verschillende methodes van recruteren. Speciaal gaat hij in op het softwarepakket van de Servo-i beademingsmachine, dat erg behulpzaam kan zijn bij het vinden van de optimum PEEP.Met dank aan Maquet voor het ter beschikking stellen van het filmmateriaal. Literatuurlinks vanzelfsprekend actief.
 
Tracheotomie Marc Coolen (VPer) hield een voordracht over de indicatie en timing van het inbrengen van een tracheacanule. Toine Bell, chirurg, lichtte de verschillende inbrengtechnieken toe. Alle getoonde filmpjes zijn opvraagbaar !
Literatuurlinks vanzelfsprekend actief.
 
Luchtwegmanagement Naar aanleiding van een akelig incident rond een verkoeverpatiŽnt een presentatie Fleur Nooteboom over de A van Airway...De pdf van deze voordracht is nog in bewerking. Deze versie is voorlopig !
Het is de bedoeling om een compleet overzicht in een bestand te maken over luchtwegmanagement in alle facetten: herkenning van een bedreigde luchtwerk, "handwerk" om snel in te grijpen en problemen te verhelpen, simpele hulpmiddelen, intuberen, larynxmaskers, combitubes, trachlights....Chirugische luchtweg management als naaldconiotomie, noodconiotomiesets, percutane tracheotomie. Herkennen van een moeilijke intubatie vůůr de ingreep, de luchtweg van kinderen. Kom zeker binnenkort nog eens terug !
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


Geen activiteiten van IC Midden Limburg; wel erg veel leerzame informatie

First workshop on induced hypothermia Programma van workshop 19 en 20 oktober 2006 op SiciliŽ. Georganiseerd door prof Armand Girbes (VUMC) en Kees Polderman (thans UMCU). Alle presentaties zijn toegankelijk als pdf file. (dank aan www.armandgirbes.com)
   
Presentaties NVIC congressen   De NVIC publiceert sinds 2007 na afloop van congressen en cursussen de presentaties als PDF op haar website. (als auteur toestemming heeft gegeven). Hier vind je tot toe de presentaties van de Intensivistendagen 2007 en de          Traumadagen 2007.
   
   

 

      

 

 

Pagina voor het Laatst bijgewerkt op 30-06-2012 19:02