Intensive Care vraagt ook om een glimlach....


naar top pagina

Verwijzingen naar IC geneeskunde gerelateerde websites

 
     
  Navigatiehulp binnen deze pagina  
Algemeen Airway Trauma
Richtlijnen Breathing Sedatie en Delier
Reanimatierichtlijnen Circulation Radiologie
Protocollen van "Ziekenhuis Elders" Disability Decubitus
Richtlijnen (wetenschappelijke) Verenigingen Nederland   Hematologie / Haemostase / Transfusies
PatiŽntveiligheid   Intoxicaties
    Procedures
    Websites IC's
    Medical Emergency Team / Spoedinterventie
Apps voor Apple (in voorbereiding)   Rampenopvang - Disastermanagement
Algemeen    
Intensive Care Startpagina http://intensivecare.startpagina.nl Nederlandse ic startpagina. Op onderwerp gerubriceerd.Veel informatie; van alles te vinden
Pagina van prof. Armand Girbes VUMC http://www.armandgirbes.com Pagina van prof. Girbes van VUmc. Persoonlijke columns, maar ook presentaties over onderwijs, allerlei onderwerpen (hypothermie), protocollen. Weblogvorm. Vaak terugkomen dus.
Learn ICU http://www.learnicu.org/Pages/default.aspx Website van Society of Critical Care Medecine. Podcasts van lezingen; Online cursussen (niet gratis: FCCS, FDM, RICU, Pediatric FCC); en onder Resources naar onderwerp gerubriceerde artikelen, guidelines, lezingen, blogberichten. Voor onderdelen is registratie (lidmaatschap SCCM) vereist.
Interne Assistenten Leuven http://sites.google.com/site/assistenteninwendige/ Opgezet voor arts- assistenten inwendige geneeskunde van Leuven. Zeer uitgebreid. Met grote interesse voor Intensive Care. Hun assistentenboekje is hier ook te vinden.
COmpetence  BAsed TRaining in Intensive Care in Europe http://www.cobatrice.org CoBaTrICE is an international Competency Based Training programme in Intensive Care Medicine for Europe and other world regions. Guidelines, Procedures, verwijzingen naar literatuur en websites.
(Gratis) registratie vereist. Doen !
CCM Tutorials http://www.ccmtutorials.com/index.htm Critical Care Medicine Tutorials.
Alle lof voor deze zeer mooie, uitgebreide educatieve website. In 2002 gestart vanuit de IC van de Universiteit van Pennsylvania (Pat Neligan). start met een algemeen inleidende diaserie, maar ook dieper ingaand op onderwerpen als Respiratoir Falen, Sepsis, Nierfalen, Shock, Mechanische beademing.
Hoe dieper je in de site gaat, des te meer vind je. Goed toegankelijk. Juweeltje !
ICU Web.
A critical care resource for healthcare professionals
http://www.aic.cuhk.edu.hk/web8/ Website van het  Department of Anaesthesia & Intensive Care van the Chinese University of Hong Kong. Gemaakt en bijgehouden door Charles Gomersall.
ENORM veel informatie, beetje rommelig gerubriceerd. Uitgebreide informatie over algemene onderwerpen zoals acuut respiratoir falen, mechanische beademing, shock, sedatie, trauma en technieken,. Animaties over CVVH, lonfunctie,etcetera.
Check vooral downloads, icu novices, topics and images, en links.
Het is een beetje een speurtocht, maar beslist alle moeite waard.
Anaesthetist.com
(geen typefout !)
http://www.anaesthetist.com/index.htm

http://www.anaesthetist.com/sitemap.htm

 
Zeer breed georiŽnteerde algemene site met veel informatie over een horizon van onderwerpen: ecg interpretatie; zuur base interpretatie; longfunctie; longrecruitment; stralingsbelasting rŲntgenonderzoek; applet met Stewart benadering om zuurgraad van wijn bij wijnmaken te corrigeren.......
Op sitemap alle onderwerpen overzichtelijk gerangschikt.
Basiscursus IC van (opgeheven) IVN. http://www.intensivist.nl/basiscur.htm De Basiscursus IC werd in 1999 gestart door de nu opgeheven Intensivisten Vereniging Nederland. De FCCS cursus is deze cursus gaan vervangen. Ook als dateert deze site uit 2000: het gepresenteerde materiaal over Acute Respiratoire InsufficiŽntie, Intubatie, Shock, Zuurbse, NierinsufficiŽntie; Intoxcaties is nog altijd de moeite waard. Het hoofdstuk Reanimatie is gebaseerd op VEROUDE RDE RICHTLIJNEN.
e-Medicine World Medical Library http://www.emedicine.com/

http://www.emedicine.com/med/CRITICAL_CARE.htm

http://www.emedicine.com/emerg/index.shtml
Welcome to eMedicine Ė The original open access comprehensive medical textbook for all clinical fields
Vrij toegankelijk medisch tekstboek. Hiernaast verwijzingen naar homepage,  intensive care , emergency medicine. Geeft CME credits.
Startpagina Beademing http://beademing.startpagina.nl/ "Dochter" van intensivecare.startpagina.nl. Verzameling links gerubriceerd over Mechanische beademing.
Presentaties NVIC Congressen en Cursussen http://www.nvic.nl/congressen_presentaties.php Intensivistendagen vanaf 2007, Traumadagen vanaf 2007.
Presentaties evenementen georganiseerd door Interactie http://wwww.interactie.org/evenementen/evenementen-archief/presentaties-sprekers.html Interactie opleidingen verzorgt veel evenementen, ook op IC gebied. Veel mooie presentaties over een veelheid aan onderwerpen.
Scoresystemen http://www.sfar.org/article/316/scoring-systems-for-icu-and-surgical-patients Bijzondere site: alleen al omdat er een engelse vertaling beschikbarbaar is van deze oorspronkelijk Franse Site. (Societť Francaise d'Anesthťsie et de Rťanimation). Geeft een overzicht van gebruikelijke scoresystemen voor IC en Chirurgie. Score online eenvoudig te berekening. Toelichting over toepassing en achtergronden.
SAPS, MPM, Apache II, SOFA, MODS, LODS, TrIOS en kinderIC scores. Meningococcensepsis score.Chirurgisch: thorax- en chartchirurgie scores, POSSUM, Traumascores.

naar top pagina
   
     
     
     
Richtlijnen    
NVIC http://www.nvic.nl Nederlandse Vereniging voor Intensive Care: alle richtlijnen in overzicht. Geaccordeerd en concept beide toegankelijk.
V & V Nederland protocollen http://ic.venvn.nl/Downloads/VerpleegkundigeIntensiveCareprotocollenVICP.aspx Vereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland: de Intensive Care tak. Beschrijving van verschillende standaardhandelingen.
Nursing http://www.nursing.nl/verpleegkunde/richtlijnen-en-protocollen/ Onderdeel van verpleegkundig blad Nursing. Wil platform zijn voor het delen van protocollen.
ESICM http://www.esicm.org Richtlijnen en aanbevelingen vanuit European Society of Intensive Care
SCCM http://www.sccm.org Richtlijnen en aanbevelingen vanuit Society of Critical Care Medicine. Learn ICU sectie.
Nederlandse Internisten Vereniging http://vanzuiden.aig.publicatie.diskad.publishone.nl/ Het befaamde Acute Boekje. Hier online gratis in te zien.
Handleiding arts-assistenen en fellows VUMC http://www.armandgirbes.com/PDF/RICHTLIJNEN 2008.pdf Zeer compleet handboekje voor arts-assistenten vanuit Intensive Care VUMC.
3e editie 2008.
Handleiding voor arts-assistenten: Leuven http://www.kuleuven.ac.be/ Zeer compleet handboekje voor arts-assistenten vanuit Medische Intensive Care Leuven. 3e editie 2005
Antibioticagebruik http://customid.duhs.duke.edu/nl richtlijn Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB)
 
naar top pagina
   
Reanimatierichtlijnen    
ERC https://www.erc.edu/index.php/doclibrary/en/209/1/ Richtlijnen, gepubliceerd in 2010. European Resuscitation Council & American Heart Association (ILCOR). Internationale versie. Hoe en waarom. Uitgebreide toelichting en illustraties over hoe en waarom.
  https://www.erc.edu/index.php/docLibrary/en/200/1/ Posters met samenvatting richtlijnen. In vele talen beschikbaar.
Registratie  bij ERC vereist (gratis).
NRR http://www.reanimatieraad.nl

https://www.erc.edu/index.php/doclibrary/en/229/1/

Richtlijn van Nederlandse Reanimatie Raad uit 2010. "Uittreksel" van internationale Richtlijn, met lokale aanpassing.
Alleen "hoe doe ik het": voor achtergronden en basis: zie link van ERC !

naar top pagina
   
     
 Protocollen van
"Ziekenhuis Elders"

(zo doen zij het)
   
VUMC http://www.armandgirbes.com/PDF/RICHTLIJNEN 2008.pdf  
Uni Leuven, BelgiŽ http://www.kuleuven.ac.be/  
     
National Guideline Clearinghouse http://www.guidelines.gov/resources/hospital-acquired-conditions.aspx US Guidelines. De link hiernaast geeft meeste IC onderwerpen.
Met een beetje puzzelen kun je richtlijnen over zelfde onderwerp vergelijken. Door uitgebreidheid wat moeilijk toegankelijke site
National Institute for Health and Clinical Excellence http://www.nice.org.uk/guidance/index.jsp?action=byType UK Guidelines.
Goede zoekfunctie. Site heeft hoog aanzien.
Joanna Briggs Institute http://www.joannabriggs.edu.au/ Univerity of Adelaide. Schriven dit over zichzelf: The Institute and its collaborating entities promote and support the synthesis, transfer and utilisation of evidence through identifying feasible, appropriate, meaningful and effective healthcare practices to assist in the improvement of healthcare outcomes globally."

naar top pagina
   
     
Richtlijnen (Wetenschappelijke) Verenigingen Nederland    
Richtlijnen Verenigingen http://www.artsennet.nl Meer dan 1000 richtlijnen verzameld. Met slimme zoekfunctie. Links naar originele bestanden van Verenigingen, zodat actualiteit is gewaarborgd.
Anaesthesiologie http://www.anesthesiologie.nl/richtlijnen Richtlijn Intensive care (algmeen bekend als CBO Richtlijn IC); Richtlijn Neuroaxisblokkade en antistolling; Richtlijn Postoperatieve Pijnbestrijding.
     
Gynaecologie/Obstetrie http://www.nvog-documenten/ Richtlijn Hypertensie in Zwangerschap: HELLP; (Pre)ecclampsie(zie onder 2: Behandeling en Specificatie van de behandeling).
Interne Geneeskunde http://www.internisten.nl/gzi2 Richtlijn Acute Diabetische Ontregeling (hyperosmolair en ketotisch); Hypertensieve crisis; Hyper-en Hyponatriemie en andere Electrolystoornissen; Bloedingen tractus digestivus; Acuut leverfalen; Acute pancreatitis
Neurologie http://www.neurologie.nl/publiek/beroepsinformatie/richtlijnen/nvn-richtlijnen Richtlijn Epilepsie (2006).
Ook verwijzingen naar CBO richtlijnen, betrekking hebbend op neurologie, helaas vaak van oudere datum.
Transplantatiestichting http://www.transplantatiestichting.nl/cms/index.php?page=protocollen

http://www.transplantatiestichting.nl/cms/mediaobject.php?file=Modelprotocol.pdf

http://www.transplantatiestichting.nl/cms/mediaobject.php?file=hersendoodprotocol.pdf
 
Toegang tot de protocollen van de NTS.
Algemeen Donatieprotocol dateert van januari 2012 in PDF formaat. 

Het Hersendoodprotocol is wat lastiger te lezen, omdat alle achtergronden het een beetje "verstoppen".

naar top pagina
   
PatiŽntveiligheid    
Rapport aan Min VWS uit 2004

Rapport Hier werk je veilig, of je werkt hier niet.

Hier werk je veilig of je werkt hier niet.
Opgesteld door voorzitter Raad van Bestuur Shell R. Willems"in 2004. Nederlandse start voor het implementeren van een (patiŽnt) Veiligheids Management Systeem in ieder ziekenhuis per 1.1.2008.
Doel is gerealiseerd per 1.1.12.
PatiŽntveiligheid in Nederland

Rapportage onderzoeken in  2004 en 2008.
http://www.onderzoekpatientveiligheid.nl/


Rapporten Onderzoeken Onbedoelde Schade Nederlandse Ziekenhuizen:
2004

Rapport Onderzoek PatiŽntveiligheid Nederland 2004 (volledig)
Publieksamenvatting Onderzoeksrapport

2008
Rapport Onderzoek PatiŽntveiligheid Nederland 2008 (volledig)

  

Website van onderzoek over (dossieronderzoek) patiŽntveiligheid in Nederland. Gepubliceerd 25 april 2007.
Informatieve website: begrippen in kader patiŽntveiligheid gedefinieerd; publicaties van onderzoeksgroep (rapport is vanaf 25 april 13.00 uur te downloaden). Meer over COMPaZ en IZEP(zie ook
www.vmszorg.nl).
7926 dossiers van patiŽnten in 2004 opgenomen in 21 deelnemende ziekenhuizen Schade en overlijden in ziekenhuizen is zeker voor een deel te vermijden.

In 2008 is onderzoek in 20 ziekenhuizen herhaald. Er is vooruitgang geboekt

Veiligheids Management Systeem (VMS) http://www.vmszorg.nl

 

Bijzonder informatief. Ruim spectrum. Helpdesk voor afdelingen en ziekenhuizen "onderweg", screeningsmethodieken om de cultuur op je eigen afdeling te "meten"voor starters. Best practices van andere ziekenhuizen. Informatie van ervaringen uit 95 % van de Nederlandse ziekenhuizen.. Aanrader !
10 Speerpunten: postoperatieve wondinfecties; sepsis; de vitaal bedreigde patiŽnt; medicatieverificatie; kwetsbare ouderen; acuut coronair syndroom; pijn; high risk medicatie; verwisseling van patiŽnten; nierinsufficiŽntie. Daarnaast zijn 6 van deze 10 thema's toegespitst op Kinderen.
     
Kenniscentrum patiŽntveiligheid
(UMC Utrecht)
http://www.patientveiligheid.nl

 

Site van het Kenniscentrum PatiŽntveiligheid van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht). 
Het UMC Utrecht heeft in 2003 patiŽntveiligheid gekozen tot strategisch thema. Van 2003 t/m 2006 is met het "Project PatiŽntveiligheid" kennis en ervaring opgedaan met verschillende methoden om de patiŽntveiligheid te verbeteren.
Website van Veiligheidsmanager aZM http://www.patientveiligheid.org

 

Website in weblogvorm van BastiŽn van der Hoef, veiligheidsmanager van aZM. Zijn proefschrift over theorie en praktijk van risicomanagement binnen een ziekenhuis is te downloaden. Bijbehorende CD ROM
Mooie bron van hulpmiddelen en gegevens.
Lijkt niet meer bijgewerkt sinds juni 2011.
     
     
Thema patiŽntenveiligheid binnen Intensive Care Midden Limburg Nascholingsactiviteiten IC Midden Limburg: patiŽntenveiligheid Met de komst van full-time intensivisten binnen ICU Midden Limburg op 1 juli 2006 en de kort daarna opgetreden Serratia crisis/epidemie op de locatie Roermond wordt veel aandacht besteed aan patiŽntenveiligheid. Het kwaliteitsbewustzijn van alle medewerkers groeit gestaag. Link naar webpagina met nascholingsactiviteiten binnen IC Midden Limburg
Zembla TV TV uitzending  22 april 2007 (link naar Uitzending Gemist) "Oefenen op de patiŽnt". Aflevering van het VARA actualiteitenprogramma over arts-assistenten en supervisie in (opleidings) ziekenhuizen. Geeft schrijnend beeld over opleidingsklimaat.
Institute for Healthcare Improvement:
topic  patientsafety
http://www.ihi.org/IHI/Topics/PatientSafety/

 

IHI is a reliable source of energy, knowledge, and support for a never-ending campaign to improve health care worldwide.  The Institute helps accelerate change in health care by cultivating promising concepts for improving patient care and turning those ideas into action. 

PatiŽntveiligheid is een belangrijk thema voor IHI. Veel informatie: theorie, maar ook hulpmiddelen om veranderingen te implementeren.
http://www.nap.edu/books/0309068371/html/

 

De publicatie van 1 november 1999 die het thema patiŽntveiligheid wereldwijd op de kaart zette.
Uitgave van
Institute of Medicine.
National Academic Press heeft het hele rapport online gepubliceerd. Het leest niet altijd even makkelijk via de browser, maar een "gegeven paard mag men niet in de mond kijken"
Het boek is ook als PDF file te koop. ($ 27)

naar top pagina
   
Airwaymanagement

TIP !
Kijk ook altijd voor dit onderwerp bij de sites genoemd onder Algemeen boven in deze pagina: CCM tutorials; ICU web en
Anaesthetist.com

 
Toegang tot de luchtweg http://www.luchtweg.nl Website behorend bij "Moeilijke luchtweg cursus" van AZM/UMCG Wenckebach.
Website werkt alleen maar goed in Explorer !
Informatie over fiberscopische intubatie, Trachlight, Traumaintubatie, Cricothyrotomie en Tracheotomie; Percutane tracheotomie; Larynxmasker; etcetera....
Intubatie
(basiscursus IVN 2000)
http://www.intensivist.nl/intubati1.htm De Basiscursus IC werd in 1999 gestart door de nu opgeheven Intensivisten Vereniging Nederland. De FCCS cursus is deze cursus gaan vervangen. Ook als dateert deze site uit 2000: het gepresenteerde materiaal is nog altijd de moeite waard.
De Moeilijke Luchtweg: action plan for airway problems from hell http://www.enw.org/AirwayHell.htm vooral veel tekst, maar goede introductie in hoe om te gaan met een moeilijke luchtweg en met name hoe te voorkomen dat je in een "doodlopende straat" terecht komt (heb altijd plan b, c,d klaar en voorbereid....)
Plaatjes http://www.geocities.com/HotSprings/Spa/2370/vcord/airwaymap.html JPG's van normale anatomie en pathologie van stembanden.
Noodconiotomie Link naar Plaatjesserie Noodconiotomieset
Link naar Filmpje
Techniek Inbrengen Noodconiotomieset 
Link naar PDF file overzicht   Inbrengtechniek Noodconiotomieset 
Link naar PDF file "How To series" Emergency Tracheotomy Kit 
CommerciŽle sites. (Smiths Medical, makers van Portex Tubes).
 
naar top pagina
   
Breathing TIP !
Kijk ook altijd voor dit onderwerp bij de sites genoemd onder Algemeen boven in deze pagina: CCM tutorials; ICU web en
Anaesthetist.com.
 
Capnogram http://www.capnography.com site met achtergronden over techniek en toepassing capnografie. leerzaam om capnografiepatronen te herkennen en te herleiden tot klinisch relevante diagnoses.
Acuut Respiratory Falen http://members.home.nl/jvdmortel/Acuut Respiratoir Falen.html Afkomstig van site ICU weetjes, van Joost van de Mortel, verpleegkundige uit Jeroen Bosch Ziekenhuis. Hij is de man achter de inhoud van intensivecare.startpagina.nl !
Opzet vergelijkbaar met hoofdstuk uit FCCS boek.
Respiratoire InsufficiŽntie
(basiscursus IVN 2000)
http://www.intensivist.nl/respins.htm De Basiscursus IC werd in 1999 gestart door de nu opgeheven Intensivisten Vereniging Nederland. De FCCS cursus is deze cursus gaan vervangen. Ook als dateert deze site uit 2000: het gepresenteerde materiaal is nog altijd de moeite waard.
Respiratory Support,
hele scala !!
http://www.ccmtutorials.com/rs/index.htm Van CCMTutorials. Onderwerpen (steeds nieuwe serie dia's) Belang zuurstof; ALI; Intubatie en starten mechanische beademing; Belang van PEEP; Ventilator Strategy; Weaning.
Acute Lung Injury http://www.ccmtutorials.com/rs/ali/index.htm Zeer complete les over Acute Lung Injury. Geschiedenis, (patho)fysiology, diagnose, beademingstrategie, andere behandelingsmogelijkheden, complicaties en Samenvatting. (misschien wat veel corticosteroÔden. Les is uit 2001) CCM tutorial !
Loops en curves bij Mechanische beademing http://www.draeger-medical.com/MT/internet/pdf/ Boekje, uitgegeven door Dršger. Goed overzicht en uitleg over curves en loops.
Startpagina Beademing http://beademing.startpagina.nl/ "Dochter" van intensivecare.startpagina.nl. Gerubriceerde verzameling links over Mechanische beademing.
 LongDoc http://www.longdoc.nl/ Site over longziekten, die nog heel erg in ontwikkeling is. Mooie opbouw en zo veel belovend, dat ie in de huidige vorm al hier staat.

naar top pagina
   
Circulation TIP !
Kijk ook altijd voor dit onderwerp bij de sites genoemd onder Algemeen boven in deze pagina: CCM tutorials; ICU web en
Anaesthetist.com.
 
Elementaire Hemodynamische Monitoring: 2 niveaus http://www.pacep.org/     Level i
http://www.pacep.org/     Level ii
Opgezet rond Swan Ganz catheter. Principes van hemodynamische evaluatie helder uiteengezet. Mooie site. (Gratis) registratie vereist. Heldere dia presentaties (ga via link naar slide gallery, kies eerste dia: dan grootste beeld. Navigatie mogelijk met pijltjes onder dia).
Abdominal Compartment Syndrome  http://www.abdominal-compartment-syndrome.org " This web site provides up to date information regarding the understanding of intra-abdominal hypertension (IAH) and the abdominal compartment syndrome (ACS) including insights into pathophysiology, prevalence and medical treatment options. In addition, nurse and physician monitoring and treatment algorithms and a power point teaching slide shows are available for free download."
Abdominal Compartment Syndrome  http://www.wsacs.org World Society of the Abdominal Compartment Syndrome. "The mission of the WSACS is to promote research, foster education, and improve the survival of patients with IAH / ACS by bringing together physicians, nurses, and others from a variety of clinical disciplines to share information on effective management strategies for reducing the significant morbidity and mortality of IAH / ACS. This website is intended to facilitate the goals and mission of the WSACS"
ECG's i http://www.skillstat.com/Flash/ECGSim531.html Mooi tool om 25 ritmes snel te (leren) herkennen.
ECG's ii http://www.anaesthetist.com/icu/organs/heart/ecg/Findex.htm Educatieve site met methode om de basale interpretatie van ECG's mogelijk te maken. Ook de theorie (waarom ziet het ECG er uit zoals het eruit ziet) wordt uitgelegd.
ECG's iii http://members.home.nl/jvdmortel/Het ecg.html Afkomstig van site ICU weetjes, van Joost van de Mortel, verpleegkundige uit Jeroen Bosch Ziekenhuis. Cardiologisch deel samengesteld met hulp van M.G.M. Kolff, cardioloog uit locatie Carolus van JB.
ECG's iv http://nl.ecgpedia.org/wiki/Hoofdpagina ECGPedia is een zeer leerzame site. "Toppertje" : ECGpedia heeft de eerste prijs gewonnen als beste E-learning initiatief op het E-learning congres in Utrecht d.d. 12 september 2007!
ECG's  v http://library.med.utah.edu/kw/ecg/ The Alan E. Lindsay ECG Learning centre. Niet zomaar weer een site, die pretendeert je op een simpele manier alles over ECG's te weten te laten komen. Mooie voorbeelden.
     
Geleidingssysteem hart http://members.home.nl/jvdmortel/Geleidingssysteem.html Afkomstig van site ICU weetjes, van Joost van de Mortel, verpleegkundige uit Jeroen Bosch Ziekenhuis. Cardiologisch deel samengesteld met hulp van M.G.M. Kolff, cardioloog uit locatie Carolus van JB.
Ritmestoornissen http://members.home.nl/jvdmortel/Ritmestoornissen.html Afkomstig van site ICU weetjes, van Joost van de Mortel, verpleegkundige uit Jeroen Bosch Ziekenhuis. Cardiologisch deel samengesteld met hulp van M.G.M. Kolff, cardioloog uit locatie Carolus van JB.
     
Leidraad Cardiologie http://www.cardiologie.nl/leidraad cardiologie2002/ Boekje geschreven door Paul van Dijkman (Bronovo Den Haag) en Hans Bosker (Rijnstate, Arnhem). Dateert uit 2002. Gepubliceerd door Mediselect.
Publicatiedatum van belang om te realiseren ivm erin beschreven reanimatieprotocollen ! (Laatste dateren uit 2005).
Reanimatierichtlijnen    
ERC https://www.erc.edu/index.php/doclibrary/en/185/1/ Richtlijnen, gepubliceerd in 2010. European Resuscitation Council & American Heart Association (ILCOR). Internationale versie. Hoe en waarom. Uitgebreide toelichting en illustraties. Per hoofdstuk/onderwerp te downloaden, maar ook alles compleet.
Basis voor Nederlandse richtlijn.
  https://www.erc.edu/index.php/docLibrary/en/200/1/ Posters met samenvatting richtlijnen. Registratie  bij ERC vereist (gratis).
NRR http://www.reanimatieraad.nl Richtlijn van Nederlandse Reanimatie Raad uit 2006. "Uittreksel" van internationale Richtlijn, met lokale aanpassing. Alleen "hoe doe ik het": voor achtergronden en basis: zie link van ERC !
Postresuscitatiezorg http://www.hypothermianetwork.com/index.htm Internationale registratie van volgens gepubliceerd protocol behandelde patiŽnten.
Reanimatielesmateriaal http://www.reanimatielesmateriaal.nl Site met paar commerciŽle links boven in openingspagina. Even doorheen scrollen maar. Op deze pagina genoemd vanwege de powerpointpresentaties, die te downloaden zijn. Alle onderdelen van het reanimatieprotocol komen aan bod. Fantastisch initiatief om al dit materiaal zo vrijelijk ter beschikking te stellen !
 
Cardiopulmonale Resuscitatie http://www.reanimatie.be Belgische site. Zeer uitgebreid: tekstueel en grafisch veel toelichting op processen, genoemd in Richtlijnen van 2005 - 2006.

naar top pagina
   
Disability TIP !
Kijk ook altijd voor dit onderwerp bij de sites genoemd onder Algemeen boven in deze pagina: CCM tutorials; ICU web en
Anaesthetist.com.
 
     
Epilepsie http://www.neurologie.nl/uploads/136/454/richtlijn_epilepsie_definief_2.pdf Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van epilepsie. Nederlandse vereniging voor Neurologie (2006)
Neurotrauma   Zie bij Trauma, hieronder.
Richtlijnen van Brain Trauma Foundation en National Institue for health and Clinical Excellence, en Afdeling Neurochirurgie uit Zwolle.
Hersendoodprotocol http://www.transplantatiestichting.nl/files/misc/hersendoodprotocol.pdf Hersendoodprotocol van Gezondheidsraad uit 2006
SAB, perioperatief http://www.ccmtutorials.com/Neuro/Subarachnoid Hemorrhage.pdf Uit CCM tutorials. Is pdf file, met inzoomen zijn de dia's beter te bekijken. Hoewel titel alleen periopetieve behandeling beschrijft voor anesthesiologie ook goede achtergrond voor behandeling op Intensive care.
     
     
     
Aardigheidje http://www.sync-think.com/ test je eigen reactiesnelheid.
Van site van Brain Trauma Foundation

naar top pagina
   
Sedatie en Delier    
Delier http://www.icudelirium.org

http://www.icudelirium.org/delerium.data/Library/Slides.02.2006.pdf

http://www.icudelirium.org/delirium/CAM-ICUTraining.html

http://www.icudelirium.org/delirium/training-pages/2001_30_07.pdf

 

 

 

Delier, "decompensatio cerebri", is een uiting van orgaanfalen. De frequentie van voorkomen ligt veel hoger dan verwacht, omdat de symptomen vaak miskend of niet onderkend worden.
Deze website is geheel gewijd aan Brain Dysfunction in Critical Ill Patients. Een werkgroep binnen Vanderbildt University Medical Center beheert deze website. Informatie over voorkomen, detectie, consequenties en behandeling van delier op IC. Samenhang met onderliggend lijden, medicatie en ) ontbreken) van communicatie wordt goed uitgewerkt.
Systematische vragenlijst om delirium in vroeg stadium te herkennen.
Nederlands Delier Protocol http://www.neurologie.nl/uploads/131/148/richtlijnen_-_niet-NVN_protocollen_CBO_delirium.pdf Protocol uit 2004 van de Nederlandse Vereninging voor Psychiatrie
Richtlijn Sedatie NVIC http://www.nvic.nl/download.php?id=82 Richtlijn Sedatie en Analgesie van NVIC.
Toegankelijk alleen voor leden NVIC...
     

naar top pagina
   
Decubitus    
Thema Decubitus LEVV http://www.levv.nl/thema/decubitus LEVV heeft ambitie om prevalentie van decubitus drastisch te reduceren. Maakt daarvoor gebruik van specifiek programma om bewustwording, herkenning, kennis en effectiviteit preventie en behandeling te vergroten.
PatiŽnten op IC's vormen buitengewoon hoog risico groep. Aandacht voor decubitus, mn. preventie, is groot. Is op jouw afdeling iedereen up-to-date ?
Links naar artikelen en rapporten, hulp bij implemenentatietrajecten.
Zorg voor beter:
decubitus
http://www.zorgvoorbeter.nl/thema decubitus
 
Kenniswebsite voor zorgprofessional.
Geeft voorbeelden van "best practices". Onderwerpen: wondmonitoring, wisslhouding, implementatie decubituspreventieprotocol,
Decubitus Nederland http://www.decubitus-nederland.nl/ Bijzonder mooi vorm gegeven site ! Enorme hoeveelheid expertise verzameld en overzichtelijk weergegeven.
Uitstekende databank voor de antwoorden op je vragen. Decubituspreventie is feitelijk basiszorg. Een uitdaging voor IC verpleegkundigen, die dagelijks juist de patiŽnten met het hoogste risico verzorgen.
Richtlijn Decubituspreventie
2005 (BelgiŽ)
http://www.decubitus.be/richtlijnen/nl/index.htm
 
Belgische richtlijn. Van Universiteit Gent, Verplegingswetenschap.
Zeer volledig uitgewerkt.
Decubitus BelgiŽ http://www.decubitus.be/ e-learning decubitus. Belgisch initiatief.
EDEC: zelfstudiepakket over decubitus
PUCLAS 2: pakket om decubitus beter te leren herkennen en te classificeren.
     
     

naar top pagina
   
Trauma    
Traumaopvang "state of the art": ABCDE in het nederlands  http://aarts-web-log.nl/traumatologie Website gemaakt door SEH verpleegkundige, die iedere stap in de opvang van een traumapatiŽnt beschrijft per hoofdstuk, conform de A-B-C-D-E systematiek. Een uitgebreide samenvatting van het hele ATLS boek in een notedop. Ook aandacht voor traumaopvang kinderen, ongevalsmechanismen, mishandeling....41 onderwerpen in weblogvorm en het groeit maar door !!!! (links staan de onderwerpen in menu categoriŽn).
Warm aanbevolen !!! http://www.trauma.org bijzonder uitgebreide site. theorie, oefeningen, casuÔstiek, quizzen, "traumateamleidertje spelen" . beetje zoeken, maar buitengewoon.
Spannend, confronterend http://www.swsahs.nsw.gov.au/livtrauma/education/sudden.asp "sudden death scenario's" oefen het nemen van snelle beslissingen in traumakamer. van liverpool trauma (down under)
Schedel- en hersenletsel http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/SHT_schedelhersenletsel.html Tekst goedgekeurd door Nederlandse Vereniging van Neurochirurgen. Inleiding in algemene begrippen.  Gepubliceerd op site van Neurochirurgisch Centrum Zwolle
Brain Trauma Foundation http://www2.braintrauma.org/

http://www2.braintrauma.org/guidelines/btf_guidelines_prehospital.pdf


http://www2.braintrauma.org/guidelines/downloads/JON_24_Supp1.pdf

 


http://www2.braintrauma.org/guidelines/btf_surgical_guidelines_article.pdf

Website van Brain Trauma Foundation.

Richtlijn Prehospitaal Management van patiŽnten met Traumatisch hersenletsel

Richtlijnen voor (intramuraal) Management van patiŽnten met traumatisch hersenletsel.
Supplement van Journal of Neurotrauma, mei 2007

Richtlijn Chirurgische behandeling TBI. (Journal of Neurotrauma, maart 2006)

NHS National Institute for Health  Clinical Excellence http://www.nice.org.uk/pdf/cg4niceguideline.pdf

Triage, assessment, investigation and early management of head injury in infants,children and adults
Van NICE uit UK (niet te verwarren met "onze" NICE.

Brandwonden http://www.brandwonden.nl/node.php?nid=67

http://www.brandwonden.nl/node.php?nid=77

Indeling van brandwonden; hoe te herkennen.
Verwijzingscriteria van de Nederlandse Brandwonden Centra. (EMSB)
     
     

naar top pagina
   
Radiologie    

 

Thoraxfoto's algemeen http://www.med-ed.virginia.edu/courses/rad/cxr/index.html "This web site is intended to be a tutorial for learning to read a chest x-ray.  This may appear to be a basic task in medicine but, in fact it is a complex task based on careful observation, sound anatomical principles, and knowledge of physiology and pathology." Niks aan toe te voegen. Goede introductie. Kies onderwerp uit menu en volg dan de buttons rechts in het scherm.En natuurlijk een  posttest op de site.
Thoraxfoto's algemeen II http://info.med.yale.edu/intmed/cardio/imaging/
http://info.med.yale.edu/intmed/cardio/imaging/findings/normal_heart/index.html

 

Site van Yale University over radiodiagnostiekvan thorax. Andere benadering dan Virginia, maar van zelfde hoge niveau. Bovenste link is algemene ingang. (Anatomie, Techniek, Bevindingen en casuÔstiek).
Tweede link gaat over bevindingen, plaatjes, audio, mouse-over toelichting en aantekeningen. Smullen.
Meer over Thoraxfoto's http://www.chestx-ray.com/Education/Education.html Lezingen, Tutorials voor anatomie en fysiologie, Tests, Ezelsbruggen voor differentiaal diagnostiek. Mooi vervolg na de site hierboven.
Thoraxfoto's op ICU ! http://www.med-ed.virginia.edu/courses/rad/chest/index.html Ook van de Universiteit van Virginia. Zelfde hoge kwaliteit als site over Thoraxfoto's algemeen.
HR CT Thorax http://www.med-ed.virginia.edu/courses/rad/hrct/index.htm Geen educatieve site; helpt wel bij (mee) opstellen van dd. bij bevindingen. Je vult in formulier specifieke kenmerken en en je krijgt een suggestie voor diagnoses terug.

naar top pagina
   
Procedures op IC    
  van Cobatrice website (Gratis) registratie vereist. Zeer uitgebreid en compleet. CoBaTrICE is an international Competency Based Training programme in Intensive Care Medicine for Europe.

naar top pagina
   
Medical Emergency Team
Spoed Interventie Team
Rapid Response System
   
MET Conference Website http://www.metconference.com/http://www.metconference.com/resources.htm
 

 

Website gewijd aan de Internationale Conferenties over MET / RRS / SIT.
Gestart door ťťn van de initiators: Michael DeVita.

De presentaties van de 3 tot nu gehouden conferenties (2005, 2006, 2007) staan alle online. 2006 & 2005 in Quicktime (Dia's EN Stem !), 2007 als PDF handout.
Gerenomeerde sprekers zoals Rinaldo Bellomo, Michael DeVita, Ken Hillman.
Searchresult http://www.ihi.org "Medical Emergency Team" op site Institute Health Improvement. Verwijzingen naar literatuur en binnen eigen site.

naar top pagina
   
Hematologie    
Hematologie UMC Groningen http:/www.hematologiegroningen.nl

 

Protocollen deel van website van Hematologieafdeling UMC Groningen.Volledig, overzichtelijk en helder geschreven.
  http://www.hematologiegroningen.nl/protocollen/content/_HEMOS6.htm Specifiek voor Haemostase en Thrombose

Handige tabellen voor doseringen voor couperen antistolingsmedicatie (LMWH; vit K anatagonisten, heparine);

  http://www.hematologiegroningen.nl/protocollen/content/d2.htm Specifiek voor Transfusie.

Helder overzicht van verschilende bloedproducte; hun typerende eigenschappen en toepassingen

Hematologieklapper
Hematologie LUMC en regio IKW Leiden
http://www.hematologieklapper.nl/ Protocollen deel van website van Hematologieafdeling Leids UMC, in samenwerking met de ziekenhuizen van IKW regio Leiden.

naar top pagina
   
Intoxicaties en Vergiftiging    
Natinaal Vergiftigingen Informatie Centrum https://www.vergiftigingen.info/home.htm Vergiftigingeninformatiecentrum van UMCU. Afkorting NVIC beetje verwarrend. Maar nuttige site. Veel informatie. Goed zoekbaar
(Algemeen advies: raadpleeg ook altijd de apotheker van de instelling waar je werkt.!)
Praktische protocollen (oa intralipid !
Goede monografieen
Toxicologie.org http://www.toxicologie.org/ Site van samenwerkende organisaties op dit terrein (NVIC-zie hierboven-; NVIC-de IC vereniging-, Vereniging van Ziekenhuis Apothekers;Ned Vereniging voor Klinische Farmacie)

 

  http://www.toxicologie.org/monografieen/frametox.asp Praktische deel met mongrafieen van de verschilende stoffen. Heldere opbouw. Bahandelplan hieruit goed op te stellen..

(Algemeen advies: raadpleeg ook altijd de apotheker van de instelling waar je werkt.!)

Anti-gifcentum Belgie http://www.poisoncentre.be/sommaire.php?lang=nl  
LipidRescue.org http://www.lipidrescue.org Website van Guy Weinberg geheel gewijd aan het toepassen van vetemulsie bij de behandeling van intoxicaties met locale anaesthetica en andere zeer lipofiele stoffen. Weinberg was een van de eerste toepassers van deze methode. Nu meer algemeen.

Zie ook protocol van nationaal vergiftigingen informatie centrum
 
National Institute for Occupational Safety and Health http://www.cdc.gov/niosh/ Onderdeel van het befaande Centre of Disease Control (wat kun je daar NIET vinden .....)
Intoxicaties niet zozeer met geneesmiddelen maar met "huis- tuin- en keuken produkten". Of industriele stoffen.
Zie ook Risicokaart Nederland om te zien welke gevaarlijke stoffen in de buurt van je eigen ziekenhuis gebruikt worden (of industrieel verwerkt)

naar top pagina
   
Websites van IC's elders    
Nederland    
Amsterdamse IC's http://www.ic-amsterdam.nl/  
Gelderse Vallei http://www.geldersevallei.nl/afdelingen/36/intensive-care-en-medium-care  
Gelre Ziekenhuizen http://www.icgelre.nl  
Jeroen Bosch http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/Publicaties/104074/Naar-specialisme-Intensive-Care  
Maxima http://ic.mmc.nl/  
Albert Schweitzer http://www.asz.nl/patienten/specialismen/intensive_care/  
MC Leeuwarden http://www.icmcl.nl/  
     
BelgiŽ    
Gent http://www.icu.be/  
     
     
     
Belgische vereniging voor intensieve geneeskunde http://www.siz.be/  
     

naar top pagina
   
Geintje    
"get help !" http://www.spiritwalker.info/CrystalBall.htm voor als je het echt niet meer weet en alle beetjes helpen.
     

naar top pagina
   
Rampopvang
Disastermanagement
  Zie ook Nascholingspagina van deze website
     
Gevaarlijke stoffen    
Risicokaart Nederland http://www.risicokaart.nl/ Kaart met localisatie van risico's in regio. Gegroepeerd per provincie
Goede hulp bij voorbereiding ZiROP: welke gevaarlijke stoffen liggen voor de hand (ook handig als je een lpg pomp zoekt)
Risicokaart Limburg http://risicokaart.limburg.nl/ Tikje chauvinistisch.....
International Chemical Safety Cards http://www.cdc.gov/niosh/ipcs/dutch.html

 

Site in het Nederlands met veiligheidsinformatie over gevaarlijke stoffen. Zuster van Centre for Disease Control (CDC). Geeft van erg veel stoffen info over gevaar blootstelling; klinische verschijnselen en te nemen maatregelen op SEH.
Informatie over Vogelgriep en de voorbereiding van IC's voor epidemie (medical vs surgical disaster preparation) http://www.aic.cuhk.edu.hk/web8/Avian flu.htm Van de hand van Charles Gomersall, Hong Kong. Bekend van de SARS epidemie.
Links naar informatie van WHO en CDC.
Referenties in literatuur (links actief)
     

naar top pagina
   
 

Pagina voor het Laatst bijgewerkt op 28-10-2013 20:27

Probleem / Suggestie link op deze website: mail de webmaster !